Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Cơ chế chính sách

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: 291 /QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/01/2020
Người ký: Lê Trí Thanh
Ngày hiệu lực: 22/01/2020
QUYẾT ĐỊNH Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:qd291.pdf[ Tải về ]930.16 Kb

Nội dung trích yếu :
Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày
17/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát
triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00005895697

  Lượt trong ngày 1534
  Hôm qua: 3961
  Năm trước: 1432689
  Số người đang Online: 27
  Tổng số 5895697