Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Danh bạ điện thoại

Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page:of 2 GoPage size:
1 Thủy Lương Thị Thủy
Giám đốc
Lãnh đạo
0988336228

thuyqnam0712@gmail.com
2 Hà Lê Hữu Hà
Phó Giám đốc
Lãnh đạo
0987368915

halehuuha@gmail.com
3 Vương Nguyễn Đình Vương
Phó Giám đốc
Lãnh đạo
0905296696

vuongnguyendinh@gmail.com
4 Hoàng Võ Thị Hoàng
Phó Trưởng phòng
Hành chính-Tổng hợp
0982229407

hoangtaman78@gmail.com
5 Trinh Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Chuyên viên
Hành chính-Tổng hợp
0965459842

trinhntt24@quangnam.gov.vn
6 Xuân Nguyễn Thị Kim Xuân
Chuyên viên
Hành chính-Tổng hợp
0394161239

xuan231080@gmail.com
7 Như Phạm Văn Như
Nhân viên
Hành chính-Tổng hợp
0355153356

8 Diệp Trần Khánh Diệp
Nhân viên
Hành chính-Tổng hợp
0949189009

9 Lương Trịnh Ngọc Lương
Chuyên viên
Hành chính-Tổng hợp
0932556522

ngocluong2809@gmail.com
10 Lệ Phan Thị Lệ
Chuyên viên
Hành chính-Tổng hợp
0979024543

Nhuleknqn@gmail.com
11 Phương Châu Ngọc Phương
Chuyên viên
Phòng Kỹ Thuật
0938327903

chaungocphuong1973@gmail.com
12 Sương Phạm Thi Sương
Chuyên viên
Hành chính-Tổng hợp
0888620785

suongpt@quangnam.gov.vn
13 Nhiệm Phan Trần Như Nhiệm
Chuyên viên
Phòng Thông tin-Huấn luyện
0905309325

phantrannhunhiem@gmail.com
14 Oanh Nguyễn Thị Tú Oanh
Chuyên viên
Phòng Kỹ Thuật
0962963007

nguyentuoanh007@gmail.com
15 Thịnh Hứa Viết Thịnh
Chuyên viên
Phòng Thông tin-Huấn luyện
0914731936

thinhknknqn@gmail.com
16 Trân Hồ Thị Huyền Trân
Chuyên viên
Phòng Kỹ Thuật
0972661017

huyentranttsnl@gmail.com
17 Công Đoàn Thị Văn Công
Chuyên viên
Phòng Kỹ Thuật
0987091612

doanthivancong@gmail.com
18 Tuân Võ Anh Tuân
Chuyên viên
Phòng Kỹ Thuật
0378789750

votuanbtm@gmail.com
19 Cẩm Ung Hồ Nguyên Cẩm
Chuyên viên
Phòng Kỹ Thuật
0985948114

camptcn@gmail.com
20 Danh Phan Đăng Danh
Chuyên viên
Phòng Kỹ Thuật
0905159599

danhknqn@gmail.com


Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00006333705

  Lượt trong ngày 1293
  Năm trước: 1432689
  Số người đang Online: 64
  Tổng số 6333705