Khuyến nông Quảng Nam đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Danh bạ điện thoại

Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page:of 2 GoPage size:
1 Nghi Võ Văn Nghi
Giám đốc
Lãnh đạo
0914313288

nghison08@gmail.com
2 Hà Lê Hữu Hà
Phó Giám đốc
Lãnh đạo
0987368915

Halehuuha@gmail.com
3 Thương Lê Thương
Phó Giám đốc
Lãnh đạo
0914146409

lethuongqnam@gmail.com
4 Đông Tống Thanh Đông
Trưởng phòng
Hành chính-Tổng hợp
0905346239

tongthanhdongqn@gmail.com
5 Đồng Nguyễn Thị Đồng
Trưởng phòng
Phòng Kỹ Thuật
0914013254

dongknqnam@gmail.com
6 Đài Lê Đình Đài
Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch-Thông tin
0905575007
02353 814518
ledinhdai@gmail.com
7 Mai Cao Văn Mai
Phó Trưởng phòng
Hành chính-Tổng hợp
0983084467

caovanmaiqnam@gmail.com
8 Lợi Nguyễn Thị Bích Lợi
Phó Trưởng phòng
Phòng Kỹ Thuật
0986916119

nguyenbichloi119@gmail.com
9 Thủy Phạm Thị Thu Thủy
Phó Trưởng phòng
Phòng Kỹ Thuật
0983541091

thuykn@gmail.com
10 Bách Phan Văn Bách
Phó Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch-Thông tin
0905712308

bachphanqn@yahoo.com
11 Loan Đặng Thị Loan
Phó Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch-Thông tin
0914631929

loanknqn@gmail.com
12 Lệ Phan Thị Lệ
Chuyên viên
Phòng Kế hoạch-Thông tin
0979024543

Nhuleknqn@gmail.com
13 Mẫn Trương Thị Minh Mẫn
Chuyên viên
Phòng Kế hoạch-Thông tin
0976572545

truongman9@gmail.com
14 Sương Nguyễn Ngọc Hoàng Sương
Chuyên viên
Phòng Kế hoạch-Thông tin
0935650008

hoangsuongknqnam@gmail.com
15 Phượng Hồ Thị Phượng
Nhân viên
Hành chính-Tổng hợp
0385177497

16 Vy Trương Thanh Vy
Kế toán
Hành chính-Tổng hợp
0905559771

thanhvy.truong74@gmail.com
17 Xuân Nguyễn Thị Kim Xuân
Kế toán
Hành chính-Tổng hợp
0394161239

xuan231080@gmail.com
18 Thoa Nguyễn Thị Kim Thoa
Chuyên viên
Hành chính-Tổng hợp
0983124660

tchcknqn@gmail.com
19 Như Phạm Văn Như
Nhân viên
Hành chính-Tổng hợp
0355153356

20 Thịnh Hứa Viết Thịnh
Chuyên viên
Phòng Kỹ Thuật
0914731936

thinhknknqn@gmail.com

Liên kết Website