Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thủy sản

Triển khai mô hình Trồng rừng ngập mặn kết hợp nuôi thủy sản năm 2023
Lượt xem: 588 lượt.
Trong 02 ngày (11-12/05/2023), Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam phối hợp với chính quyền địa phương tập huấn triển khai mô hình Trồng rừng ngập mặn kết hợp nuôi thủy sản năm 2023 tại xã Tam Tiến và xã Tam Hải, huyện Núi Thành.
Hiệu quả từ mô hình nuôi cá Diêu hồng lồng lồng bè tại xã Mà Cooih, huyện Đông Giang
Lượt xem: 952 lượt.
Từ hiệu quả của mô hình mang lại, sau khi kết thúc mô hình, một số hộ dân ở xã Mà Cooih – Đông Giang dự định tiếp tục đầu tư mở rộng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện A Vương.
Hiệu quả mô hình nuôi cá diêu hồng lồng bè trên hồ thủy điện
Lượt xem: 2309 lượt.
Địa phương miền núi Quảng Nam có nhiều hồ chứa nước thủy điện, thủy lợi, toàn tỉnh có 19 hồ chứa lớn và 55 hồ chứa nhỏ với tổng lượng nước trên 1.000 triệu m3 và phân bổ trên 12 huyện. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để sản xuất điện, phục vụ nước tưới nông nghiệp và đồng thời để phát triển nghề nuôi cá lồng bè.
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: Kiểm tra, đánh giá dự án khuyến nông trung ương năm 2019
Lượt xem: 2198 lượt.
Dự án “Xây dựng mô hình nuôi cá lồng bè trên sông và hồ gắn với tiêu thụ sản phẩm tại một số tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”, giai đoạn 2019 - 2021 do Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam chủ trì và được triển khai tại 4 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk nhằm phát triển bền vững nghề nuôi cá lồng bè nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm gắn với tiêu thụ sản phẩm.
Triển khai dự án khuyến nông trung ương “Xây dựng mô hình nuôi cá lồng bè trên sông và hồ gắn với tiêu thụ sản phẩm tại một số tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”
Lượt xem: 1800 lượt.
Các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk thuộc khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên hiện có khoảng 21.200 ha diện tích nuôi thủy sản nước ngọt chủ yếu ở các hồ chứa mặt nước lớn, hồ thủy lợi, thủy điện và có các điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nuôi thủy sản nước ngọt và nuôi cá lồng bè.
Đẩy mạnh nuôi cá lồng bè trên hồ chứa theo hướng đa dạng các đối tượng mới và gắn với tiêu thụ sản phẩm
Hiệu quả mô hình nuôi cá Thát lát cườm lồng bè trên hồ thủy lợi, thủy điện
Hiệu quả mô hình nuôi ghép cá Rô phi tại xã kết nghĩa Phước Kim
Hiệu quả mô hình nuôi cá Diêu hồng, rô phi bằng lồng trên hồ thủy điện Sông Bung 4
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong khai thác hải sản xa bờ

Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00005356130

  Lượt trong ngày
  5152
  Tổng số
  5356130