Khuyến nông Quảng Nam đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Quy chế hoạt động

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Khuyên nông tỉnh theo Thông tư 15
Lượt xem: 2181 lượt.
Ngày 26/3/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT về việc Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo đó tại Điều 8. Quy định về chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Khuyến nông tỉnh.

Liên kết Website