Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Mô hình và chương trình khuyến nông

Triển khai mô hình Trồng rừng ngập mặn kết hợp nuôi thủy sản năm 2023
Lượt xem: 591 lượt.
Trong 02 ngày (11-12/05/2023), Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam phối hợp với chính quyền địa phương tập huấn triển khai mô hình Trồng rừng ngập mặn kết hợp nuôi thủy sản năm 2023 tại xã Tam Tiến và xã Tam Hải, huyện Núi Thành.
Mô hình liên kết sản xuất Giống lúa TBR 225 và TBR97 tại Quảng Nam
Lượt xem: 299 lượt.
Trong sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp và nông hộ có mối liên kết càng chặt chẽ thì sản phẩm làm ra được bảo đảm đầu ra và nông hộ cũng được chia sẻ các chi phí sản xuất, đảm bảo hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia.
Triển vọng mô hình chuyển đổi cây trồng và liên kết sản xuất
Lượt xem: 795 lượt.
Những năm qua, công tác chuyển đổi cây trồng được ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh triển khai tích cực. Một số địa phương đã linh hoạt lựa chọn và chuyển đổi sang các mô hình cây trồng mới sử dụng ít nước tưới, phù hợp với từng vùng sinh thái, góp phần mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.
Triển vọng mô hình: “Chăn nuôi ngan địa phương sinh sản” ở vùng miền núi cao
Lượt xem: 777 lượt.
Năm 2022, Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam phối hợp với UBND xã triển khai thực hiện mô hình “Chăn nuôi ngan địa phương sinh sản” tại xã ANông và xã Ch’Ơm huyện Tây Giang, với số lượng 590 con/02 điểm/20 hộ tham gia.
Hội thảo đầu chuồng mô hình Chăn nuôi Bò thịt lai BBB kết hợp xử lý chất thải bằng men vi sinh
Lượt xem: 616 lượt.
Ứng dụng các biện pháp kỹ thuật, sử dụng hiệu quả nguồn thức ăn tại địa phương làm giảm chi phí đầu vào và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, góp phần nâng cao kỹ thuật chăn nuôi theo hướng đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh nhằm tăng thu nhập cho người chăn nuôi và thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại địa phương
Hội thảo đầu chuồng mô hình Chăn nuôi ngan địa phương sinh sản miền núi
Hiệu quả từ mô hình nuôi cá Diêu hồng lồng lồng bè tại xã Mà Cooih, huyện Đông Giang
Nông Sơn khôi phục nghề trồng dâu nuôi tằm - tiềm năng mới từ cái nghề cũ.
Hiệu quả mô hình nuôi cá diêu hồng lồng bè trên hồ thủy điện
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: Kiểm tra, đánh giá dự án khuyến nông trung ương năm 2019

Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00005360579

  Lượt trong ngày
  750
  Tổng số
  5360579