Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

CLB khuyến nông

Nâng cao kỹ năng, phương pháp lập kế hoạch khuyến nông và chuyển đổi số ngành nông nghiệp cho đội ngũ khuyến nông Cộng đồng.
Lượt xem: 34 lượt.
Phước Chánh tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, phương pháp lập kế hoạch khuyến nông và chuyển đổi số ngành nông nghiệp cho đội ngũ khuyến nông cộng đồng.
Triển khai mô hình Chăn nuôi Ngan địa phương sinh sản miền núi năm 2023
Lượt xem: 86 lượt.
Ngày 23/8/2023 Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức giao nhận con giống, vật tư mô hình Chăn nuôi Ngan địa phương sinh sản miền núi
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
Lượt xem: 117 lượt.
Sáng ngày 15/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh.
GÓC NHÌN VỀ LIÊN KẾT SẢN XUẤT TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ Kết quả thực hiện chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 2018 - 2023
Lượt xem: 143 lượt.
Trong bối cảnh hiện nay, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị liên kết là hướng đi bền vững, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân và doanh nghiệp, bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia. Đồng thời, việc liên kết thông qua hợp đồng được thực hiện một cách nghiêm túc là tiền đề bảo đảm cho các chủ thể tham gia trong chuỗi giá trị chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm và đầu tư có hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh nông sản và phù hợp với sự vận động của nền kinh tế thị trường thực tại. Với những lợi ích như vậy, trong thời gian qua việc liên kết sản xuất đang được nhiều địa phương quan tâm thực hiện, giúp gia tăng chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp, góp phần bảo đảm tiêu thụ sản phẩm với giá ổn định cho người nông dân. Cùng với đó, các doanh nghiệp khi tham gia liên kết sản xuất với nông dân cũng chủ động được nguồn cung sản phẩm nông nghiệp với giá cả ổn định, đáp ứng được nguồn nguyên liệu theo hướng sản xuất quy mô hàng hóa.
Tập huấn kiến thức, kỹ năng cho cán bộ công chức cấp Sở, huyện làm công tác xây dựng nông thôn mới
Lượt xem: 159 lượt.
Từ ngày 01-02/8/2022, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Nội vụ đã tổ chức lớp Tập huấn kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp Sở, huyện năm 2023.
Kết quả dự án Khuyến nông Trung ương "Phát triển mô hình chăn nuôi gà thịt thương phẩm (Ri lai, Mía lai, Chọi lai ...) theo VietGAHP" thực hiện giai đoạn 2020 - 2022
Đôi điều về nghề Thú y !
SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ: Nhìn từ nhiều góc độ
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG: Tính tất yếu và yêu cầu thực tiễn
Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT nhiệm kỳ 2023 - 2028

Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00005360849

  Lượt trong ngày
  1020
  Tổng số
  5360849