Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

CLB khuyến nông

VÙNG NÚI QUẢNG NAM VÀ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA NGHỊ QUYẾT 12-NQ/TU NGÀY 20/7/2021 CỦA TỈNH ỦY
Lượt xem: 59 lượt.
GÓC NHÌN: Từ việc xây dựng Tổ khuyến nông cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Lượt xem: 95 lượt.
Với mục tiêu:(i)tăng cường công tác khuyến nông cơ sở, đặc biệt là cấp thôn, lấy tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp (HTX), doanh nghiệp, nông dân sản xuất giỏi, điển hình làm nền tảng để hỗ trợ nông dân sản xuất bền vững;(ii)đồng thời, đẩy mạnh hoạt động khuyến nông cơ sở theo hướng hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho nông dân, dựa trên 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Chuyển giao KTCN tiên tiến; hỗ trợ phát triển HTX; thông tin thị trường, liên kết sản xuất, đa dạng hóa chức năng và phương thức hoạt động khuyến nông. Ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2396/QĐ-UBND về Kế hoạch xây dựng Tổ khuyến nông cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025. Với tinh thần quyết tâm của địa phương cấp huyện, xã; sự hướng dẫn chu đáo, tiếp sức nhiệt tình của ngành nông nghiệp cùng với khí thế hưởng ứng tích cực của toàn thể cộng; sau 6 tháng triển khai đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG VÀ YÊU CẦU THÍCH ỨNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Lượt xem: 123 lượt.
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VÀ TƯ DUY NỀN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
Lượt xem: 108 lượt.
Ngày 28/1/2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 150/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu chung của chiến lược là xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững và sức cạnh tranh cao. Nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống, vai trò và vị thế của người nông dân và dân cư nông thôn. Phát triển nông thôn toàn diện, hiện đại gắn với quá trình đô thị hoá; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc…
NÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM: Sau một năm nhìn lại !
Lượt xem: 221 lượt.
Năm 2022, ngành nông nghiệp Quảng Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: giá vật tư, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất luôn ở mức cao; tình hình thời tiết diễn biến cực đoan, phức tạp. Tuy nhiên, vượt qua các thách thức đó, năm 2022 giá trị sản xuất nông lâm thủy sản (NLTS) đạt 15.118 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), tăng 2,47% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: Nông nghiệp đạt 8.986,5 tỷ đồng, tăng 2,7%.
Diễn đàn tăng cường áp dụng khoa học công nghệ để thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu
Duy Xuyên: Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2022, triển khai nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2023
Hiệu quả mô hình chăn nuôi gà thả vườn của một Cựu chiến binh
Triển khai mô hình nuôi cá Thát lát cườm lồng bè trên hồ thuỷ điện A Vương - xã Mà Cooih, huyện Đông Giang
Triển khai tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ phân bón, vật tư chăm sóc các mô hình trồng trọt (năm 2022)

Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00004673996

  Lượt trong ngày
  12
  Tổng số: 4673996