Khuyến nông Quảng Nam đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Thông tin tuyên truyền

Quyết định Về việc thành lập Ban quản trị, biên tập Website Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam
Lượt xem: 18 lượt.
Quyết định số: 39/QĐ-TTKN ngày 15/4/2021 của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam.
Thông báo Nghỉ Lễ kỷ niệm 46 năm Ngày Chiến thắng (30/4/1975 – 30/4/2021) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5/2021
Lượt xem: 7 lượt.
Thông báo số: 139/TB-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam.
Thông báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021 (10/3 âm lịch)
Lượt xem: 11 lượt.
Thông báo số: 138/TB-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam.
Thông báo về việc phân công điều hành của Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam
Lượt xem: 36 lượt.
Thông báo số: 90/TB-TTKN ngày 09/4/2021 của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam.
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng hai và 02 tháng đầu năm 2021
Lượt xem: 62 lượt.
Báo cáo số: 94/BC-CTK ngày 25/02/2021 của Cục Thông kê tỉnh Quảng Nam
Cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm
Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử
Thông tin thị trường nông sản định kỳ tháng
Giới thiệu, tra cứu và triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương
Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh

Liên kết Website