Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Cơ chế, chính sách phát triển NNNT

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Loại văn bản
select
Lĩnh vực
select
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 248 items in 13 pages
Số: 17 /NQ-HĐND 21/04/2022 Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 27/2022/NĐ-CP 19/04/2022 QUY ĐỊNH CƠ CHẾ QUẢN LÝ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
450/QĐ-TTg 13/04/2022 Phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
1094/QĐ-BNN-KN 25/03/2022 Phê duyệt Đề án: Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng
số 01/2022/TT-BNNPTNT 18/01/2022 Về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản;
Luật số: 03/2022/QH15 11/01/2022 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG, LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ, LUẬT ĐẦU TƯ, LUẬT NHÀ Ở, LUẬT ĐẤU THẦU, LUẬT ĐIỆN LỰC, ...
Số 06/2021/TT-BKHĐT 30/09/2021 Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT ngày 30/9/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng ...
545/QĐ-UBND 28/02/2022 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của HĐND tỉnh sửa đổi, ...
số 18/2021/TT-BNNPTNT 27/12/2021 Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
số 441/QĐ-BNN-KHCN 24/01/2022 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển ...
Thông tư số 23/2021/TT-BNNPTNT 31/12/2021 Thông tư số 23/2021/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông ...
số 134/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy ...
Thông tư số 19/2021/TT-BNNPTNT 28/12/2021 Về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam.
Thông tư số 20/2021/TT-BNNPTNT 28/12/2021 Về Quy định hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật;
Số 112/2021/TT-BTC 15/12/2021 Quy định mức thu, nôp, quản lý sử dụng phí trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy sản.
số 146/QĐ-TTg 28/01/2022 Về phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;
01/2022/NQ-HĐND 12/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số cơ chế, chính sách ...
Số: 02/QĐ-TTCP 05/01/2022 Công bố Danh mục văn bản quy pham pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2021
Số: 27/2021/QĐ-UBND 16/11/2021 Ban hành Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 42 /2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới đến năm ...


Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00006486963

  Lượt trong ngày 2368
  Hôm qua: 3907
  Năm trước: 1432689
  Số người đang Online: 74
  Tổng số 6486963