Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Cơ chế, chính sách phát triển NNNT

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Loại văn bản
select
Lĩnh vực
select
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 248 items in 13 pages
443/QĐ-TT-CNN 21/12/2022 Về việc công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng
Số: 38/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025
Số: 40/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định khu vực thuộc nội thành của ...
Số: 41/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 NGHỊ QUYẾT Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn, huy động nguồn vốn và tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù trong các ...
3387/QĐ-UBND 12/12/2022 Ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025
Số: 57 /NQ-HĐND 09/12/2022 Thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2026
số: 561/QĐ-SNN&PTNT 21/11/2022 Ban hành Quy định tạm thời tiêu chí cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đối với cây Măng cụt (Garcinia mangostana L.) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3146/QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, ...
3137/QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của HĐND tỉnh về Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, ...
Số 58/2022/TT-BTC 22/09/2022 Quy định nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc ...
Số 3009/QĐ-UBND 08/11/2022 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của HĐND tỉnh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2830/QĐ-UBND ...
Số 4081/QĐ-BNN-TT 26/10/2022 V/v phê duyệt Đề án phát triển ngành hoa, cây cảnh đến năm 2030
Số: 24 /2022/NQ-HĐND 14/10/2022 Quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc ...
Số: 26 /2022/NQ-HĐND 14/10/2022 Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 32 /2022/NQ-HĐND 14/10/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ xây dựng ...
Số: 502 /QĐ-SNN&PTNT 20/10/2022 Về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch các cây Bòn bon, Mít trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 59/2022/NĐ-CP 05/09/2022 Quy định về định danh và xác thực điện tử
12/2022/TT-BNNPTNT 20/09/2022 Hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế ...
Số: 2396/QĐ-UBND 14/09/2022 Ban hành Kế hoạch xây dựng Tổ Khuyến nông cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
số: 3444/QĐ-BNN-KH 12/09/2022 Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030


Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00006486863

  Lượt trong ngày 2268
  Hôm qua: 3907
  Năm trước: 1432689
  Số người đang Online: 54
  Tổng số 6486863