Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Cơ chế, chính sách phát triển NNNT

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: 3121 /QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/10/2021
Người ký: Lê Trí Thanh
Ngày hiệu lực: 28/10/2021
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; định hướng một số dự
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Ban hành Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU
ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi; định hướng một số dự án quan trọng tại
vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00005895875

  Lượt trong ngày 1712
  Hôm qua: 3961
  Năm trước: 1432689
  Số người đang Online: 72
  Tổng số 5895875