Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Cơ chế, chính sách phát triển NNNT

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số/Ký hiệu: Số:835 /QĐ-BNN-KH
Ngày ban hành: 13/03/2023
Người ký: Lê Minh Hoan
Ngày hiệu lực: 13/03/2023
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hi
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ ban hành
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW
ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về
nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00006333576

  Lượt trong ngày 1164
  Năm trước: 1432689
  Số người đang Online: 48
  Tổng số 6333576