Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Cơ chế, chính sách phát triển NNNT

Loại văn bản: Nghị Quyết
Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: 32 /2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 14/10/2022
Người ký: Phan Việt Cường
Ngày hiệu lực: 25/10/2022
NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt trên địa bàn t
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐND
ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ
trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00006333714

  Lượt trong ngày 1302
  Năm trước: 1432689
  Số người đang Online: 59
  Tổng số 6333714