Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Cơ chế, chính sách phát triển NNNT

Loại văn bản: Nghị Quyết
Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: 24 /2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 14/10/2022
Người ký: Phan Việt Cường
Ngày hiệu lực: 25/10/2022
NGHỊ QUYẾT Quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trê
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn
dự án, đơn vị đặt hàng thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất
thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
giai đoạn 2022-2025


Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00004449209

  Lượt trong ngày
  937
  Tổng số: 4449209