Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Cơ chế, chính sách phát triển NNNT

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số 2056/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/08/2022
Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 05/08/2022
QUYẾT ĐỊNH Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:08 03 trien khai Nghi quyet 21 cua HDND tinh.signed.pdf[ Tải về ]277.6 Kb
File thứ 2:08 03 Phu luc.signed.pdf[ Tải về ]212.99 Kb
File thứ 3:08 03 Phu luc.doc[ Tải về ]154 Kb

Nội dung trích yếu :
Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung
trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00005612901

  Lượt trong ngày
  149
  Năm này: 1322136
  Năm trước: 1313241
  Tổng số
  5612901