Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Cơ chế, chính sách phát triển NNNT

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1321/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/05/2022
Người ký: Nguyễn Hồng Quang
Ngày hiệu lực: 17/05/2022
QUYẾT ĐỊNH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng N
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng
ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00005612836

  Lượt trong ngày
  84
  Năm này: 1322071
  Năm trước: 1313241
  Tổng số
  5612836