Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Cơ chế chính sách

Loại văn bản: Nghị Quyết
Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: 45 /2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 08/12/2021
Người ký: Phan Việt Cường
Ngày hiệu lực: 20/12/2021
NGHỊ QUYẾT Nội dung và mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:NGHI QUYET đinh mức chi khoa hoc công nghệ.signed.pdf[ Tải về ]559.7 Kb

Nội dung trích yếu :
Nội dung và mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ
có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00005612950

  Lượt trong ngày
  198
  Năm này: 1322185
  Năm trước: 1313241
  Tổng số
  5612950