Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Cơ chế chính sách

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Loại văn bản
select
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 38 items in 2 pages
Số: 157/QĐ-TTg 01/02/2021 Ban hành chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030
Số: 291 /QĐ-UBND 22/01/2020 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, ...
Số: 17/2019/NQ-HĐND 17/12/2019 Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số 38/NĐ-CP ngày 9/5/2019 09/05/2019 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
83/2018/NĐ-CP 24/05/2018 Về Khuyến nông
Số 57/2018/NĐ-CP 17/04/2018 Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
38/2018/NĐ-CP 11/03/2018 Nghị định Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của quỹ đầu tư khởi ...
141/2016/NĐ-CP 10/10/2016 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
46/2016/QĐ-TTg 19/10/2016 Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017
4618/UBND-KTN 21/09/2016 Về việc đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp
Số: 12/2016/QĐ-UBND 23/05/2016 Ban hành quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020
Số 915/QĐ-TTg 27/05/2016 Quyết định về chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô tại vùng Trung du Miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Đồng bằng Sông Cửu Long, ...
Số: 75/2015/NĐ-CP 09/09/2015 Nghị định này quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ, nâng cao thu ...
Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND 04/12/2014 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 V/v Ban hành Quy định nội dung ưu đãi, hỗ trợ nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn ...
Số 918/QĐ-BNN-TC 05/05/2014 Ngày 5/5/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 918/QĐ-BNN-TC quy định tạm thời nội dung, mức hỗ trợ và mức chi cho các ...
Nghị định số 210/2013/NĐ-CP 19/12/2013 NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
Số: 87/2013/NQ-HĐND 04/07/2013 Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020
Số: 87/2013/NQ-HĐND 04/07/2013 Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020


Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00006480163

  Lượt trong ngày 1990
  Hôm qua: 4734
  Năm trước: 1432689
  Số người đang Online: 57
  Tổng số 6480163