KHUYẾN NÔNG QUẢNG NAM ĐỒNG HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÙNG BÀ CON NÔNG DÂN!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Cơ quan khác
Số/Ký hiệu: Số:05/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 15/07/2020
Người ký: Phan Việt Cường
Ngày hiệu lực: 01/08/2020
NGHỊ QUYẾT
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:nghi_quyet_khuyen_nong.signed.pdf[ Tải về ]593.64 Kb

Nội dung trích yếu :
Quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam


Liên kết Website