KHUYẾN NÔNG QUẢNG NAM ĐỒNG HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÙNG BÀ CON NÔNG DÂN!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số:2185/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/08/2020
Người ký: Hồ Quang Bửu
Ngày hiệu lực: 10/08/2020
QUYẾT ĐỊNH
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:QUYẾT ĐỊNH 2185 VỀ KHUYẾN NÔNG.pdf[ Tải về ]996.8 Kb

Nội dung trích yếu :
Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 05/2020/HĐND ngày 15/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam


Liên kết Website