KHUYẾN NÔNG QUẢNG NAM ĐỒNG HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÙNG BÀ CON NÔNG DÂN!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Quyết định số 1174/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/04/2019
Người ký: Ông Lê Trí Thanh - PCT UBND Tỉnh Quảng Nam
Ngày hiệu lực: 22/04/2019
Quyết định
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 22/04/2019 cuả UBND tỉnh Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật gieo ươm, trồng và chăm sóc các cây dược liệu: Sâm Ngọc linh, Đẳng Sâm, Ba Kích, Sa Nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam


Liên kết Website