KHUYẾN NÔNG QUẢNG NAM ĐỒNG HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÙNG BÀ CON NÔNG DÂN!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 41/TB-VPCP
Ngày ban hành: 28/01/2019
Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày hiệu lực: 28/01/2019
THÔNG
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:-qtiupload-qoffice-2019-vanbanden-den-829.2019_2.pdf[ Tải về ]1.36 Mb

Nội dung trích yếu :
Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019


Liên kết Website