KHUYẾN NÔNG QUẢNG NAM ĐỒNG HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÙNG BÀ CON NÔNG DÂN!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 46/2016/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 19/10/2016
Người ký: Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Ngày hiệu lực: 19/10/2016
Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017


Liên kết Website