KHUYẾN NÔNG QUẢNG NAM ĐỒNG HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÙNG BÀ CON NÔNG DÂN!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: Số 915/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 27/05/2016
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày hiệu lực: 27/05/2016
VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỂ CHUYỂN ĐỔI TỪ TRỒNG LÚA SANG TRỒNG NGÔ TẠI VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC, BẮC TRUNG BỘ, ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:915_QD-TTg Hỗ trợ chuyển đổi đất lúa.doc[ Tải về ]37 Kb

Nội dung trích yếu :
Người sản xuất (HTX, THT, cá nhân) chuyển đổi đất lúa sang sản xuất ngô (trong vùng được quy hoạch), có xác nhận của UBND cấp xã Giai đoạn từ Hè thu 2016 đến Đông xuân 2018-2019 sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng/ha tiền mua hạt giống.


Liên kết Website