Green Orange Blue
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Biện pháp canh tác nương rẫy hiệu quả bền vững
Người đăng: Phan Đăng Danh .Ngày đăng: 25/07/2016 16:22 .Lượt xem: 2206 lượt.
Canh tác nông lâm kết hợp (NLKH) là kết hợp một cách hài hòa cây lâm nghiệp và cây nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi trên một diện tích đất.

Thực trạng là cuộc sống của nhiều đồng bào các dân tộc ít người từ bao đời nay đã gắn bó với nương rẫy, việc xóa bỏ hoàn toàn đốt nương làm rẫy là điều chưa thể trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy nghiên cứu xác định biện pháp canh tác nương rẫy phù hợp, hiệu quả và bền vững là trách nhiệm của các nhà chuyên môn, các cấp quản lý và mọi người dân cần chung tay góp sức.

    Lâu nay, đồng bào Cơtu phát đốt rừng mới, canh tác trong 3- 5 năm, đến khi đất xấu trồng cây cho năng suất thấp thì bỏ hoang và khai phá rẫy mới. Đồng bào Cơtu thường canh tác quay vòng (rẫy luân canh): Canh tác rẫy trong 2-3 năm rồi bỏ hóa 5-7 năm sau đó quay lại phát đốt để canh tác luân kỳ tiếp. 

Để duy trì được độ che phủ bề mặt đất và có thu nhập cho n