Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin tức

Triển khai mô hình Khuyến nông chăn nuôi năm 2016
Người đăng: Phạm Thị Thu Thủy .Ngày đăng: 29/02/2016 14:29 .Lượt xem: 2620 lượt.
Năm 2016, bằng nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp của tỉnh, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quảng Nam triển khai 3 mô hình chăn nuôi bao gồm mô hình chăn nuôi bò thâm canh kết hợp trồng cỏ chế biến thức ăn, mô hình chăn nuôi vịt biển thương phẩm và mô hình khuyến nông miền núi.

            Trên cơ sở các huyện có tỷ lệ bò lai nhiều, kết hợp một số diện tích đất canh tác kém hiệu quả cần chuyển đổi, Trung tâm hướng dẫn các nông hộ trồng cỏ, chế biến thức ăn để chăn nuôi bò thâm canh với quy mô ban đầu 200 con bò thịt với 4 ha cỏ trồng cho 40 hộ tham gia tại 4 huyện Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn và Hiệp Đức. Dự kiến năng suất cỏ đạt trung bình 250 tấn/ha, tích cực chuyển đổi một số diện tích đất canh tác kém hiệu quả sang trồng cỏ thâm canh, tăng khối lượng trung bình của bò từ 500 – 700 gam/con/ngày, nông hộ từng bước chuyển sang chăn nuôi thâm canh mở rộng quy mô và trên cơ sở đó dần dần hình thành chuỗi giá trị bò thịt. Bên cạnh đó, phát huy kết quả đạt được từ mô hình chăn nuôi vịt biển sinh sản năm 2015, Trung tâm tiếp tục phối hợp với các xã Bình Nam, Thăng Bình và Tam Thăng, Tam Kỳ thực hiện mô hình chăn nuôi vịt biển thương phẩm quy mô 4.000 con vịt thịt, phương thức thực hiện là Nhà nước hỗ trợ 50% máy ấp, vật tư, tạo vịt con nuôi thương phẩm, từng bước đưa vịt biển nuôi thịt tiếp cận thị trường. Đối với mô hình khuyến nông miền núi, để góp phần phát triển kinh tế, tạo sinh kế cho các hộ đồng bào Cơ tu, Trung tâm thực hiện mô hình chăn nuôi heo bản địa quy mô 80 con tại 3 xã Cà Dy, Ch’ơm, Phước Kim và mô hình chăn nuôi ngan địa phương an toàn dịch bệnh quy mô 600 con cho 20 hộ tại xã Phước Kim. Mục tiêu của mô hình là tăng số lượng đàn heo đen bản địa, đàn ngan địa phương, tạo nguồn con giống heo đen, ngan thương phẩm nuôi thịt tại địa phương. Tạo việc làm, góp phần thay đổi tập quán chăn nuôi thả rông, góp phần ổn định về mặt kinh tế của đồng bào Cơ tu. Đồng thời qua tập huấn từng bước chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi an toàn cho bà con nông dân./.

Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quảng Nam
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nuôi cua ở vùng triều: Hiệu quả cao
Hiệu quả mô hình nuôi bò thâm canh tại Điện Bàn năm 2016
Núi Thành: Kết quả bước đầu mô hình nuôi heo nái ngoại năm 2016
Núi Thành: Hiệu quả từ Mô hình nuôi Vịt biển năm 2017
Xây dựng chuỗi giá trị gà ta Nông Sơn
Mô hình chăn nuôi gà Ai Cập hướng trứng sạch trên nền đệm lót sinh học
Khả quan từ mô hình nuôi gà Ai Cập
Núi Thành: Hiệu quả từ Mô hình chăn nuôi gà trên đệm lót sinh học năm 2017
Triển vọng nuôi vịt biển
Hiệu quả máy nghiền, ép chế biến thức ăn tại chỗ trong chăn nuôi gà thả vườn
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
ĐỆM LÓT SINH THÁI TRONG CHĂN NUÔI GÀ
Xây dựng thương hiệu trứng gà sạch
Điện Bàn: Sức lan tỏa mạnh mẽ từ một mô hình Khuyến nông
Một số vấn đề cần quan tâm khi sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi
Hiệu quả từ mô hình sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi heo thịt
"Vua bò sát" Nuôi gà Đông Tảo
Điện Bàn: Hội thảo mô hình chế biến phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho bò
Nuôi cúi lúi giảm nghèo
Quảng Nam: Triển khai mô hình chăn nuôi vịt biển sinh sản
Núi Thành: Hội thảo mô hình chăn nuôi gà thịt trên nền đệm lót sinh học
    
1   2  
    


Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00005612974

  Lượt trong ngày
  222
  Năm này: 1322209
  Năm trước: 1313241
  Tổng số
  5612974