Green Orange Blue
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Hướng dẫn thâm canh lúa vụ Đông Xuân 2015 – 2016 tại Tỉnh Quảng Nam
Người đăng: Nguyễn Bích Lợi .Ngày đăng: 21/11/2015 17:07 .Lượt xem: 5153 lượt.
Vụ Đông Xuân 2015 – 2016 dự báo sẽ xảy ra hạn nặng và xâm nhập mặn sớm, cần phải sử dụng nước tưới tiết kiệm và tuân thủ nghiêm ngặt lịch thời vụ và cơ cấu giống của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam đã ban hành. Để giúp bà con nông dân thuận lợi trong sản xuất, thâm canh lúa vụ Đông Xuân thành công, chúng tôi xin giới thiệu “Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh lúa vụ Đông Xuân 2015 – 2016” như sau:


I. Cơ cấu giống và lịch thời vụ:

1. Ruộng chủ động nước tưới:

- Thời vụ sản xuất Đông Xuân 2015 – 2016, bố trí gieo sạ từ ngày 15/12/2015 đến ngày 05/01/2016. Tùy theo thời gian sinh trưởng của từng giống lúa bố trí trổ từ ngày 15/3 đến ngày 31/3/2016, trổ tập trung từ ngày 20/3 đến ngày 31/3/2016, thu hoạch xong trước ngày 30/4/2016.

- Riêng vùng sử dụng nước của kênh chính Bắc Phú Ninh và Khe Tân, cho lúa trổ từ 15/3 đến 25/3/2016 để cắt nước tu sữa kênh mương từ ngày 10/4 và cấp lại ngày 25/5/2016.

* Lịch gieo sạ cụ thể như sau:

a. Các vùng sử dụng nước tưới không thuộc nguồn nước kênh chính Bắc Phú Ninh và Khe Tân.

- Nhóm gi