Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin tức

Thông báo Nuôi tôm nước lợ 2015
Người đăng: Nguyễn Thị Đồng .Ngày đăng: 10/02/2015 08:46 .Lượt xem: 2139 lượt.
HƯỚNG DẪN Nuôi tôm nước lợ năm 2015


Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-UB ngày 05/5/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bố trí lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2003 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ nhận định thời tiết thủy văn vụ Đông Xuân 2014 - 2015 của Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam: “Có khoảng 13 - 15 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến thời tiết Quảng Nam, tập trung vào cuối tháng 12 năm 2014 đến giữa tháng 2 năm 2015, cần đề phòng các đợt không khí lạnh xuất hiện muộn vào đầu tháng 4 năm 2014”;

Căn cứ vào kết quả chỉ đạo sản xuất nuôi tôm nước lợ trong những năm qua; Sở Nông nghiệp&PTNT tỉnh Quảng Nam hướng dẫn nuôi tôm nước lợ năm 2015 như sau:

I. Về thời vụ và con giống thả nuôi

1. Lịch thời vụ

1.1. Những ao nuôi tôm vùng triều (thấp và trung triều)

-  Thời gian thả tôm giống nuôi vụ một bắt đầu ngày 05/3/2015;

- Trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2015 đến ngày 04/3/2015, các hộ không được nuôi bất kỳ các loài giáp xác nào (tôm, cua,…) trong ao (trừ các  loại cá).

- Những ao có hạ tầng đạt yêu cầu (bờ ao chắc chắn, ao nuôi giữ được nước thường xuyên đảm bảo độ sâu trung bình từ 1,2-1,5m, đáy ao ít bùn, ít tích tụ mùn bã hữu cơ) có thể thả nuôi 02 vụ/năm.

- Những ao không đảm bảo điều kiện nuôi thâm canh chỉ nên nuôi 01 vụ tôm hoặc nuôi các đối tượng khác như nuôi chuyên cua, cá nước lợ (rô phi, chẽm, dìa, cá chim vây vàng,...) hoặc nuôi ghép (cua- tôm, tôm-cá, cá-rong,...). Những ao có độ mặn cao (trên 20‰) vào tháng 6 hàng năm (thôn 4 xã Tam Hải, thôn 1,3 xã Tam Giang,... huyện Núi Thành) nên chuyển sang trồng rong nho hoặc nuôi các đối tượng thủy sản nước mặn.

- Thời gian kết thúc cho nuôi tôm vùng triều chậm nhất là vào ngày 30/9/2015 để tránh thiệt hại do thiên tai, bão lũ xảy ra hàng năm.

1.2. Ao nuôi tôm lót bạt

- Các ao này có cơ sở hạ tầng tương đối tốt, đảm bảo điều kiện nuôi thâm canh, có thể thả nuôi quanh năm.

Lưu ý: Các hộ nuôi tôm thẻ lót bạt, vùng nuôi phải theo qui hoạch tại Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam; vùng nuôi phải có hệ thống xử lý nước thải, phải có phương án kỹ thuật nuôi và xử lý môi trường được Chi cục Nuôi trồng thủy sản thẩm định mới được phép nuôi.

2. Yêu cầu về con giống

- Nhóm đối tượng nuôi trồng thủy sản vùng triều gồm: tôm thẻ, tôm sú, cua, cá, rong biển,...

- Mật độ thả nuôi:

+ Ao nuôi lấy nước trực tiếp từ sông: Mật độ tôm thẻ từ 50 - 70 con/m2, tôm sú từ 10 - 15 con/m2. Những ao nuôi ghép tôm sú- cua, tôm sú-cá, thì thả tôm sú với mật độ 4 - 6 con/m2; những ao nuôi chuyên cá, cua thì mật độ thả nuôi từ 1-2 con/m2 và thả cỡ giống tương đối lớn để nâng cao tỷ lệ sống trong quá trình nuôi.

+ Ao nuôi tôm thẻ lót bạt: Mật độ thả nuôi từ 120 - 180 con/m2, tùy điều kiện thâm canh.

           - Con giống trước khi thả nuôi phải được kiểm dịch, kiểm tra chất lượng để loại bỏ những đàn giống yếu, mang mầm bệnh do virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng.

II.  Tổ chức thực hiện

1. UBND, Phòng NN&PTNT, Phòng Kinh tế các huyện, thành phố và UBND các xã/phường có nuôi tôm

-  Thông báo Hướng dẫn này đến người nuôi tôm trên địa bàn biết và thực hiện.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện lịch thời vụ của người dân tại các vùng nuôi và phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về môi trường, phòng chống dịch bệnh trên động vật thủy sản.

- Đối với các địa phương Núi Thành, Thăng Bình triển khai nghiêm túc Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh. 

- Đối với các địa phương: Núi Thành, Điện Bàn phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh tôm giống vi phạm các nội dung của Hướng dẫn này về xuất bán tôm giống.  

2. Chi cục Nuôi trồng Thủy sản tỉnh

- Thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh tôm giống, thuốc, thức ăn, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo qui định.

- Thực hiện việc kiểm dịch con giống thủy sản trước khi xuất bán; giám sát việc sản xuất, lưu giữ tôm giống trên địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp tôm giống xuất trại, tôm giống nhập vào tỉnh không rõ nguồn gốc, tôm giống lưu thông mà không thực hiện kiểm dịch và các trường hợp bán tôm giống cho người nuôi tôm trong tỉnh trước lịch.

- Xây dựng và triển khai phương án phòng chống dịch bệnh và phối hợp với các địa phương triển khai cụ thể; thực hiện việc giám sát môi trường và bệnh trên tôm nuôi; tham mưu kịp thời cho các cơ quan thẩm quyền công bố dịch trên tôm nuôi (nếu có).

- Thực hiện thẩm định phương án kỹ thuật nuôi và xử lý môi trường, kiểm tra hệ thống xử lý nước thải của các hộ nuôi tôm thẻ lót bạt.

3. Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh

- Phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai nội dung Hướng dẫn này đến các địa phương có nuôi tôm trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tập huấn kỹ thuật nhằm giúp người nuôi kiểm tra, chọn tôm giống sạch bệnh, xây dựng các mô hình nuôi thủy sản an toàn dịch bệnh và thực hiện công tác tuyên truyền các mô hình sản xuất có hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng

4. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tôm giống và vật tư liên quan đến nuôi trồng thủy sản

 - Các cơ sở sản xuất và lưu giữ tôm giống trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng các quy định của nhà nước về quản lý tôm giống. Tôm giống được sản xuất quanh năm, tuy nhiên chỉ được xuất bán cho các hộ nuôi tôm vùng triều trong tỉnh theo thời gian quy định của Hướng dẫn này và thực hiện nghiêm túc việc ghi chép quá trình sản xuất kinh doanh, xuất trình cho cơ quan quản lý khi kiểm tra đột xuất.

- Đối với các Công ty, cơ sở cung cấp tôm giống trực tiếp vào địa bàn tỉnh Quảng Nam và các cơ sở sản xuất tôm giống trên địa bàn tỉnh:

+ Chỉ bán tôm giống cho các hộ/cơ sở nuôi tôm thẻ lót bạt khi có phương án kỹ thuật và xử lý môi trường được Chi cục  Nuôi trồng thủy sản thẩm định; phải có hợp đồng mua bán tôm giống giữa Công ty/cơ sở với người nuôi và thể hiện rõ trong hợp đồng mua bán các nội dung liên quan về người mua, địa chỉ, số lượng, qui cách giống, diện tích thả nuôi,... và xuất trình khi cơ quan thẩm quyền kiểm tra.   

+ Tất cả nguồn tôm giống nhập vào tỉnh phải có xuất xứ và thực hiện nghiêm các quy định về kiểm dịch, vận chuyển giống thuỷ sản.

+ Công ty/cơ sở vi phạm các yêu cầu trên thì bị xử lý nghiêm, Sở Nông nghiệp &PTNT sẽ thông báo cho Cơ quan kiểm dịch tại nơi xuất giống có biện pháp xử lý.

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học phải đảm bảo điều kiện sản xuất, kinh doanh theo qui định của Nhà nước. Mọi sản phẩm dùng trong nuôi trồng thủy sản phải có nhãn mác hàng hóa đúng quy định, các sản phẩm nằm trong danh mục được phép kinh doanh và phải  công khai, niêm yết giá bán.

 5. Các hộ nuôi tôm trên địa bàn tỉnh

- Cần nghiêm túc thực hiện Hướng dẫn nuôi tôm nước lợ năm 2015 này.

- Người nuôi cần mua tôm giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; nên liên kết lại và đặt mua tôm giống tại các Công ty/cơ sở cung cấp tôm giống có uy tín.

- Đối với các hộ nuôi tôm thẻ lót bạt phải xây dựng phương án kỹ thuật và xử lý môi trường được Chi cục Nuôi trồng thủy sản thẩm định trước khi nuôi. Tất cả nước thải  phải được xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn thải trước khi ra môi trường ngoài.

- Khi phát hiện tôm nuôi có dấu hiệu bất thường cần thông báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn biết để có biện pháp xử lý kịp thời. Tuyệt đối không được xả nước chưa qua xử lý hoặc tôm chết ra môi trường, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

- Người nuôi cần theo dõi tình hình thời tiết (không khí lạnh, mưa…), các Thông báo phân tích dự báo môi trường nước lợ và bệnh trên tôm nuôi định kỳ 02 lần/tháng của Chi cục NTTS để có kế hoạch thả tôm giống, quản lý ao nuôi thích hợp.

         - Cần tổ chức sản xuất theo các Tổ cộng đồng để tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, bảo vệ môi trường vùng nuôi. Các hộ cần thực hiện quy trình kỹ thuật nuôi phù hợp đối với từng hình thức nuôi.

 Trên đây là Hướng dẫn sản xuất nuôi tôm nước lợ năm 2015 trên địa bàn Quảng Nam. Đề nghị các đơn vị, UBND huyện, thành phố, các xã, phường có nuôi tôm nước lợ xây dựng kế hoạch triển khai. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc cần thông tin về Sở Nông nghiệp & PTNT (qua Chi cục Nuôi trồng thủy sản, địa chỉ 52 Hùng Vương - Thành phố Tam Kỳ, điện thoại 0510.3838900, email: nuoitrongtsqna@gmail.com) để tham mưu và chỉ đạo kịp thời./.


Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quyết định 1177/QĐ-UBND ngày 15/4/2014
Kỹ thuật nuôi ba ba
Phát hiện và phòng trị một số bệnh trên cá rô phi thương phẩm
KỸ THUẬT NUÔI GHÉP CÁ RÔ PHI Ở MIỀN NÚI
Kỹ thuật nuôi Cua thương phẩm từ cua bột
Kỹ thuật trồng rong nho
Kỹ thuật ương cá bột lên cá giống
Kỹ thuật nuôi ếch Thái Lan
Hướng dẫn kỹ thuật nuôi lươn không bùn
Kỹ thuật nuôi trồng rong câu chỉ vàng
    
1   2   3   4  
    
Các tin cũ hơn:
Phê duyệt Đề án Nâng cao giá trị gia tăng hàng nông lâm thủy sản
Qũy hỗ trợ ngư dân Quảng Nam: Cùng ngư dân vươn khơi, bám biển
Áp dụng VietGAP vào nuôi tôm thẻ chân trắng
Triển vọng ương nuôi cua bột lên cua giống
Kỹ thuật nuôi cá chẽm
Kỹ thuật nuôi Lươn thương phẩm
Kỹ thuật nuôi cá Thát lát cườm
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở nuôi cá tra trong ao
Kỹ thuật nuôi cá chình


Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00005895662

  Lượt trong ngày 1499
  Hôm qua: 3961
  Năm trước: 1432689
  Số người đang Online: 33
  Tổng số 5895662