Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin tức

Bộ tiêu chí Quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Người đăng: Minh Mẫn + Lê Thương .Ngày đăng: 24/06/2022 08:46 .Lượt xem: 319 lượt.
Ngày 08/3/2022, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 318/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

  Theo đó, Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới vẫn duy trì 19 tiêu chí (TC). Tuy nhiên, ở các nhóm TC đã có bổ sung một số chỉ tiêu mới, nâng tổng số chỉ tiêu lên con số là 57 (tăng hơn 8 chỉ tiêu so với Bộ tiêu chí cũ và chủ yếu là tập trung ở TC phát triển sản xuất và môi trường).Lễ công bố TX Điện Bàn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015

          Với mỗi TC, Quyết định cũng qui định cụ thể chỉ tiêu chung cũng như chỉ tiêu cụ thể cho từng vùng: Trung du Miền núi phía Bắc; Đồng  bằng sông Hồng; Bắc Trung bộ; Duyên Hải Nam Trung bộ; Tây Nguyên; Đông Nam bộ; Đồng bằng sông Cửu Long.

          Trong đó, TC Thủy lợi và phòng chống thiên tai có các nội dung: Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên; đảm bảo yêu cầu chủ động về  phòng chống thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ".

          - Về Thu nhập bình quân đầu người giai đoạn 2021-2025, trung bình mỗi năm tăng 3 triệu đồng/người.  Năm 2022, qui định chung là đạt từ 48 triệu đồng/người trở lên (trong đó: vùng Trung du Miền núi phía Bắc và vùng Bắc Trung bộ là từ 39 triệu đồng/người trở lên; vùng đồng bằng sông Hồng là từ 53 triệu đồng/người trở lên; vùng Duyên hải  Nam Trung bộ và Tây nguyên là từ 44 triệu đồng/người trở lên; vùng Đông Nam bộ là từ 62 triệu đồng/người trở lên; vùng đồng bằng sông Cửu Long là từ 53 triệu đòng/người trở lên).  Hội nghị tổng kết 10 năm (2010-2020) xây dựng NTM khu vực Miền Trung Tây Nguyên tổ chức tại tỉnh Quảng Nam

          - Về TC Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, có các nội dung: Xã có hợp tác xã hoạt động hiệu quả và theo đúng qui định của Luật hợp tác xã; xã có mô hình liên kết sản  xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững; thực hiện truy suất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương; có kế hoạch và triển khai kế hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống (nếu có) gắn với hạ tầng về bảo vệ môi trường; riêng đối với công tác khuyến nông ở cơ sở qui định xã đạt NTM phải có Tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả.Thành quả xây dựng NTM trên quê hương xã Quế Trung (huyện Nông Sơn)

          - Đối với TC về Y tế, qui định theo 4 nội dung: Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ); xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi); tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử.

- Về TC Môi trường và an toàn thực phẩm, bao gồm các nội dung: Tỷ lệ cơ sở  sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề bảo đảm qui định về bảo vệ môi trường; cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung; đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn; tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo qui định; tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các qui định về đảm bảo an toàn thực phẩm; tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo qui định...


     
                       Làng định canh, đinh cư xây dựng NTM tại huyện miền núi Tây Giang (Quảng Nam)


          Đối với xã nông thôn mới nâng cao, cần đat:

          Một là, xã phải đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của  Bộ TC quốc gia về xã  nông thôn mới giai đoạn 2021-2025).

          Hai là, đạt 19 TC xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Trong đó:

          - Về TC Qui hoạch có các nội dung: Có qui hoạch chung xây dựng xã còn thời hạn hoặc đã được rà soát, điều chỉnh theo qui định của pháp luật về qui hoạch; có qui chế quản lý và tổ chức thực hiện qui hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo qui hoạch; có qui hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc qui hopachj chi tiết xây dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội của địa phương và phù hợp với định hướng đô thị hóa theo qui hoạch cấp trên..

          - Về TC Giao thông, gồm các nội dung: Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo "sáng - xanh - sạch - đẹp" và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh...) theo qui định; tỷ lệ đường thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp: được cứng hóa và bảo trì hàng năm; có các hạng mục cần thiết theo qui định (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh...) đảm bảo "sáng - xanh - sạch - đẹp"; tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa.

          - Về Thu nhập, bình quân đầu người năm 2022, chỉ tiêu chung là đạt từ 58 triệu đồng/người trở lên (trong đó: vùng Trung du Miền núi phía Bắc và vùng Bắc Trung bộ là từ 47 triệu đồng/người trở lên; vùng đồng bằng sông Hồng và vùng đồng bằng sông Cửu Long là từ 64 triệu đồng/người trở lên; vùng Duyên hải  Nam Trung bộ và Tây nguyên là từ 52 triệu đồng/người trở lên; vùng Đông Nam bộ là từ 76 triệu đồng/người trở lên).

          - Đối với các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu thuộc huyện nghèo và huyện vừa thoát nghèo giai đoạn 2018-2020, mức đạt chuẩn nông thôn mới hoặc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao được áp dụng theo qui định đạt chuẩn đối với vùng Trung du miến núi phía Bắc./. 

Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam
[Trở về]
Các tin mới hơn:
20 năm đồng hành cùng mô hình Câu lạc bộ khuyến nông đô thị
HỘI NGHỊ THAM QUAN ĐẦU BỜ MÔ HÌNH CANH TÁC VỪNG TRÊN CHÂN ĐẤT LÚA THIẾU NƯỚC Ở VỤ HÈ THU.
Trồng Sen trên chân đất lúa kém hiệu quả, kết hợp phát triển du lịch
Công đoàn Khối Kinh tế ngành 1 và 2 tổ chức thành công giải cầu lông năm 2022
Lại một mùa ngọt thanh Dưa hấu Kỳ Lý Quảng Nam
Mô hình trồng cây ăn quả tiêu biểu của một cán bộ hưu trí
Hướng dẫn các bước làm vườn rau sạch tại nhà
Hội nghị Khuyến nông toàn quốc chủ đề "Kết nối hệ thống- Đổi mới, sáng tạo"
Triển khai thực hiện mô hình chăn nuôi gà thịt thương phẩm theo VietGAHP năm 2022
Giới thiệu giống Dúi Má Đào (Thái Lan)
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Qũy Hỗ trợ ngư dân Quảng Nam: Cùng ngư dân vươn khơi, bám biển
Nhật ký Hoàng Sa: Lao về “tọa độ nóng”
Sản xuất thành công cua giống bằng thức ăn công nghiệp
Quy hoạch xuất khẩu hồ tiêu phấn đấu mức kim ngạch 1,2 tỷ USD
Nông sản Việt tìm thị trường ở châu Phi
Các bài thuốc chữa Áp huyết thấp
Sự kiện: Bí quyết sống khỏe
Tình hình và triển vọng sản lượng và xuất khẩu cao su Việt Nam
Một số nội dung cơ bản của Nghị định 67/2014/NĐ-CP
Phát hiện gấu ngựa ở Quảng Nam
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00004402065

  Lượt trong ngày
  1136
  Tổng số: 4402065