Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin tức

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Người đăng: Đặng Ngọc Sơn .Ngày đăng: 23/03/2022 09:29 .Lượt xem: 907 lượt.
Ngày 03/03/2022 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã ban hanh quyết định Số: 24/QĐ-UBQGCĐS về Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.
Bạn đọc có thể đọc chi tiết quyết định  số 24/QĐ-UBQGCĐS và QUY CHẾ Hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số theo link đính kèm dưới đây:
24_QD-UBQGCDS_03032022_3-signed.pdf
24_QD-UBQGCDS_03032022_2.DOCX
Nguồn tin: Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
THÔNG TƯ Số: 20/2023/TT-BTC ngày 13/4/2023 của BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ DUY TRÌ SỬ DỤNG TÊN MIỀN VÀ ĐỊA CHỈ INTERNET, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÊN MIỀN QUỐC GIA “.VN” VÀ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG ĐỊA CHỈ INTERNET (IP)
KẾ HOẠCH Chuyển đổi số năm 2023 của Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam
CHỈ THỊ Về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1080/QĐ-BTTT NGÀY 21/6/2023 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
BÁO CÁO Chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số
BÁO CÁO TÓM TẮT Chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số
Quyết định số 1817/QĐ-BTTTT ngày 21/9/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Chương trình bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin cho cán bộ, công chức các xã thuộc phạm vi của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN, HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ SỐ, THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VIỆT NAM
    
1   2  
    


Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00005895867

  Lượt trong ngày 1704
  Hôm qua: 3961
  Năm trước: 1432689
  Số người đang Online: 68
  Tổng số 5895867