Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin tức

Phương án liên kết tổ chức sản xuất trên diện tích đất lúa bỏ hoang tại thị xã Điện Bàn
Người đăng: Nguyễn Ngọc Hoàng Sương .Ngày đăng: 31/12/2020 09:58 .Lượt xem: 1013 lượt.
Để khắc phục tình trạng đất bỏ hoang không sản xuất, thì việc đề ra phương án liên kết để tổ chức sản xuất hiệu quả đóng vai trò rất quan trọng, cần tiến hành kịp thời.

          1. Quy hoạch và đầu tư cơ sở hạ tầng: Tập trung đầu tư cho việc san phẳng mặt bằng, xóa bờ vùng bờ thửa, phân lô theo hiện trạng địa hình cánh đồng, đầu tư giao thông nội đồng, bê tông hóa kênh mương.

          2. Phương án tập trung ruộng đất, xây dựng các mối liên kết tổ chức sản xuất

          2.1. Xây dựng đầu mối liên doanh liên kết

- Chú trọng việc liên kết các nhóm hộ: bao gồm các hộ dân làm chủ cơ giới hóa, các hộ có lao động, có kỹ thuật thành tổ hợp tác, mỗi thành viên trong tổ hợp tác nhận một diện tích tối thiểu là 01 ha để sản xuất theo sự chỉ đạo của UBND xã, phường. Trường hợp có doanh nghiệp vào liên kết thì tổ hợp tác sẽ giúp UBND xã, phường làm đại diện ký hợp đồng liên kết tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng của doanh nghiệp.

- Hình thành các tổ lao động phổ thông trên địa bàn: gồm những người lao động nông nghiệp thuần túy, các lao động làm dịch vụ BVTV... để đảm nhận một số khâu như bón phân, dặm sạ, phun thuốc, làm cỏ, khử lẫn... giúp khắc phục tình trạng thiếu lao động thời vụ trong liên kết sản xuất.

- Hình thành mối liên kết vùng sản xuất của 03 xã, phường gắn với 03 tổ hợp tác để có diện tích sản xuất đủ lớn tham gia liên kết với doanh nghiệp.

- Liên kết với doanh nghiệp trong việc đầu tư tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi liên kết, cụ thể là Tập đoàn Lộc Trời.

2.2. Phương án tập trung ruộng đất, cải tạo đồng ruộng xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất

          a. Tập trung ruộng đất

- Tổ hợp tác là tổ chức kinh tế hợp pháp, thích hợp đứng ra thoả thuận hợp đồng thuê hoặc mượn quyền sử dụng đất của các hộ dân không có nhu cầu sản xuất, tập trung thành diện tích lớn để tự chủ trong việc xây dựng kế hoạch liên kết sản xuất.

- Việc cho thuê (mượn) đất được tiến hành dưới sự giám sát của UBND xã, phường. Thời hạn thuê (mượn) đất tối thiểu là 05 năm để đảm bảo kế hoạch liên kết sản xuất lâu dài.

- Việc thuê quyền sử dụng đất phải xác định vị trí toạ độ, nếu có biến động trong cải tạo đồng ruộng và quy hoạch tổng thể xã hội thì UBND xã phường và tổ hợp tác có trách nhiệm xác định vị trí trước khi hoàn trả lại để đảm bảo quyền lợi của chủ thể đất và tránh sự tranh chấp sau này.

- Đối với những hộ còn sản xuất nhỏ lẻ trên cánh đồng thì tổ hợp tác liên kết hình thành nhóm hộ và có bản thoả thuận liên kết sản xuất theo sự chỉ đạo chung của tổ hợp tác.

- Đối với những hộ có đất bỏ hoang trong vòng 12 tháng liên tiếp nhưng không cho thuê và không tham gia liên kết sản xuất thì xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ hoặc thu hồi đất theo luật đất đai quy định.

          b. Cải tạo, chỉnh trang đồng ruộng

- Đối với các cánh đồng nhỏ lẻ, liền kề cần ghép thành cánh đồng liên thôn để tiến hành cải tạo một lần, giúp tiết kiệm chi phí và tạo nên diện tích lớn.

- Kết hợp giữa cải tạo, chỉnh trang với san phẳng mặt bằng và giao thông nội đồng  cùng với nâng cấp cải tạo hệ thống tưới tiêu để giảm chi phí đầu tư.

+ Cải tạo đồng ruộng có hạ cao trình thì nguồn đất sẽ được san lấp vào nơi trũng thấp và dùng vào việc gia cố giao thông nội đồng, tuyệt đối không vận chuyển đi nơi khác.

+ Việc san phẳng mặt bằng dựa trên thực trạng của từng lô để san phẳng theo lô, hạn chế tối đa việc san ủi tầng canh tác ảnh hưởng đến năng suất sau này.

- Sau cải tạo cần chú trọng bón phân chuồng, phân hữu cơ vi sinh cải tạo độ phì nhiêu của đất.

          c. Củng cố và phát triển đa dạng các hình thức dịch vụ

Các thành viên của tổ hợp tác là những lao động đang làm dịch vụ và các lao động có khả năng tổ chức các khâu dịch vụ. Vì vậy tổ hợp tác là đầu mối thích hợp trong việc phát triển và điều hành dịch vụ sản xuất.

- Củng cố lại dịch vụ làm đất, dịch vụ thu hoạch, dịch vụ thủy nông theo hướng cạnh tranh để giảm giá thành và chất lượng dịch vụ.

- Phát triển mới các dịch vụ BVTV, dịch vụ đánh bắt chuột, dịch vụ gieo sạ và vận chuyển sản phẩm, dịch vụ phơi sấy sản phẩm…

- Chú trọng xây dựng dịch vụ khuyến nông theo hình thức tự nguyện và có sự hỗ trợ của Nhà nước

- Cần lồng ghép nhiều khâu dịch vụ để giảm giá thành và hiệu quả dịch vụ

3. Tổ chức sản xuất, áp dụng TBKT, nâng cao thu nhập cho người dân

          a. Tổ chức sản xuất

- Tổ hợp tác tham mưu cho UBND xã, phường xây dựng kế hoạch sản xuất trên những cánh đồng đã bỏ hoang

- Phương án sản xuất:

+ Sau khi thoả thuận được quyền sử dụng đất, tổ hợp tác tham mưu cho lãnh đạo xã phường phương án chỉnh trang đồng ruộng, san lấp mặt bằng và phân lô để giao khoán cho các thành viên trong tổ và các nhóm hộ có nhu cầu để sản xuất theo kế hoạch của tổ hợp tác và thời vụ của tỉnh đề ra.

+ Trường hợp có liên kết với doanh nghiệp thì thực hiện theo hợp đồng liên kết của doanh nghiệp.

+ Các thành viên trong tổ hợp tác có trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia sản xuất và đóng góp nghĩa vụ gắn với diện tích đất mà luật quy định và đồng thời góp vốn cùng tổ hợp tác để trả tiền thuê đất (nếu có).

+ Việc phân chia lợi nhuận sau sản xuất được tiến hành trên cơ sở thống nhất chung của các thành viên trong tổ hợp tác, bảo đảm công khai minh bạch và trích một phần kinh phí để duy trì hoạt động của tổ hợp tác.

          b. Áp dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao thu nhập cho người dân

Trước khi vào vụ, tổ hợp tác có trách nhiệm tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật canh tác lúa cho các thành viên và nhóm hộ

          c. Nâng cao thu nhập cho người dân

Để nâng cao thu nhập cho người dân cần áp dụng các tiến bộ kỹ thuật canh tác để tăng năng suất, sản lượng cây trồng đồng thời áp dụng cơ giới hoá đồng bộ  để giảm chi phí nhân công, giúp giảm chi phí đầu vào.

Cắt giảm các khâu trung gian, liên kết trực tiếp với doanh nghiệp trong việc cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm.

Dự kiến năng suất tăng 15-20% và thu nhập đạt 76.250.000 đồng/ha/năm, lợi nhuận trung bình là 21.600.000 đồng. Ngoài ra, các hộ có cơ giới hoá còn có thêm thu nhập từ việc làm dịch vụ sản xuất. Nếu có liên kết với doanh nghiệp sản xuất lúa giống, lúa hữu cơ thì lợi nhuận tăng thêm 1,2 lần.

          d. Tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư vào lĩnh vực SXNN

Địa phương cần quan tâm các vấn đề sau:

- Ra quyết định thành lập tổ hợp tác, phân công cán bộ am hiểu đất đai trợ giúp pháp lý trong việc thoả thuận hợp đồng thuê quyền sử dụng đất.

- Sáp nhập các cánh đồng nhỏ lẻ thành cánh đồng lớn, đầu tư cơ sở hạ tầng thuận lợi cho việc canh tác, hỗ trợ các dịch vụ phát triển, tổ chức các nhóm lao động thời vụ để thực hiện các khâu sản xuất mà cơ giới hoá không thực hiện được.

- Thực hiện cơ chế hỗ trợ khuyến khích sản xuất.

- Kêu gọi các doanh nghiệp có nhu cầu sản xuất trên địa bàn tham gia liên kết sản xuất.

Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nông Sơn: Triển vọng từ mô hình trồng giống dâu mới
Trung tâm Khuyến nông tổ chức lớp tập huấn: Kỹ thuật sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu
Các tin cũ hơn:
Bộ NN&PTNT: Hội nghị chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô, đỗ tương và các cây trồng khác
Tinh Hoa Lãnh đạo
Giải pháp phòng và trị men gan cao dịp tết
THÔNG BÁO Kết quả phân tích các chỉ tiêu môi trường nước và mầm bệnh trên cá nuôi lồng tại các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Tháng 9)
Cảnh báo khô hạn và xâm nhập mặn tháng 7/ 2019
Hội thảo “Kết nối thị trường sản xuất cây dược liệu” và tổng kết dự án “Cải thiện sinh kế cho nông dân nghèo bằng cách áp dụng phương pháp trồng cây dược liệu và phát triển thị trường”.

Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00003742775

  Lượt trong ngày
  5247
  Tổng số: 3742775